Sắp xếp theo:

10 Gói Trà Bạch Trà Mẫu Đơn Trắng (Bạch Nguyệt Quang)


120,000₫
Còn
98

Bạch Trà An Cát Chiết Giang


210,000₫
Còn
6

Bạch trà móng rồng Tây Côn Lĩnh ( trà đuôi rồng)

17%
180,000₫
150,000₫
Còn
58

BÁNH TRÀ PHỔ NHĨ CHÍN VÂN NAM 2010


140,000₫
Còn
0

CHÈ MỘC THÁI NGUYÊN THƯỢNG HẠNG


450,000₫
Còn
0

Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn - Nham Trà Lão Tùng Thủy Tiên Hộp 250g


299,000₫
Còn
86

Hồng trà Chánh Sơn Tiểu Chủng 250g


160,000₫
Còn
nhiều

Hồng trà Điền Hồng Tùng Châm


95,000₫
Còn
73

Hồng Trà Hoa Hồng Phượng Khánh Điền Hồng


100,000₫
Còn
1

Hồng Trà Hoàng Kim Ngân Châm


230,000₫
Còn
93

Hồng Trà Kim Loa Điền Hồng


280,000₫
Còn
190

Phổ Nhĩ Chín Trầm Hương Lãng Hà 2019


500,000₫
Còn
1